Žádejte do 1.11.2017 o finanční příspěvky na projekty a akce středisek v roce 2017 (II. grantové kolo KRJ)

Na listopadovém výjezdním zasedání bude krajská rada mimo jiné rozhodovat o finanční podpoře na projekty a akce pořádaných skautskými středisky z Libereckého kraje v roce 2017, a tak je nejvyšší čas zpracovat a poslat i tu vaši žádost!

Žádosti o finanční příspěvek je možné do II. grantové kola KRJ v roce 2017 zasílat nejpozději do 1. listopadu 2017.

Žádost se posílají e-mailem na info@skautlib.cz (případně v kopii i přímo na tereza.perinova@skautlib.cz) a střediska mohou žádat finanční podporu na akce a projekty střediskového a většího významu konané kdykoli během roku 2017.

O finanční příspěvek se žádá vyplněním a zasláním formuláře:

Neváhejte a zpracujte tuto jednoduchou žádost a získejte finanční prostředky na zajištění střediskových akcí a projektů!