Zúčastněte se 12. listopadu 2017 setkání vedení středisek + kraje a také semináře o vedení dětských oddílů

Skautský kraj pořádá pro vedení a další zástupce středisek, ale také pro vedení oddílů mladších členů, v neděli 12. listopadu 2017 dvě souběžně probíhající klíčové akce! Obě probíhají ve stejný čas a na stejném místě v Liberci, díky tomu mohou zástupci středisek vzít s sebou i některé členy z vedení dětských oddílů a využít tak společné dopravy 😉

Setkání zástupců středisek, vedení kraje a náčelníků (12.11.2017)

Již tradiční setkání vedení kraje a vedení středisek proběhne v neděli 12.11.2017. Určeno je všem vedoucím středisek, jejich zástupcům, ale také dalším členům střediskových rad, kteří dokáží prezentovat středisko.

Přihlašování on-line:
http://severan.cz/prihlaska/strediska-a-kraj
(přihlašujte se prosím co nejdříve, nejpozději však do pátku 10. listopadu 2017; akce důležitá pro všechna střediska v kraji)

Zajímaví hosté: Letos nás navštíví i náčelníci a také místostarosta Junáka – českého skauta; bude tedy prostor i na diskuzi a výměnu zkušeností s nimi

Ke stažení: Pozvánka s programem a podrobnostmi k setkání

 

Vzdělávací semináře k vedení dětských oddílů (12.11.2017)

Pro rozvoj členů v kraji jsme se rozhodli pro využít skautské vzdělávání na klíč z nabídky ústředí Junáka – českého skauta. Z krajského průzkumu z jara tohoto roku byly vámi vybrány tři semináře, které jsme pro vás v rámci setkání vedení kraje s vedením středisek připravili jako souběžný program pro oddílové vedoucí.
(pozor: není možné se zúčastnit těchto seminářů pro vedoucí oddílů a zároveň setkání vedení středisek – programy poběží paralelně v jiných místnostech)

Přihlašování on-line:
http://severan.cz/prihlaska/seminare-oddily
(přihlašujte se prosím co nejdříve, nejpozději však do pátku 10. listopadu 2017; kapacita této akce je omezena!)

Přednášející: Program je zajišťován skautskými odborníky na tato témata z odboru Skauting pro všechny.

Ke stažení: Pozvánka s programem a podrobnostmi k akci

Informace o této akci byla také rozeslána všem střediskům a oddílům v Libereckém kraji. Neváhejte tedy s dalším šířením informací a hlavně se přihlašujte, dokud je na akcích volná kapacit.

Na setkání se na viděnou těší vedení skautského kraje
Dita, Vuk a Jerry