Lidé v kraji

O fungování skautingu se na krajské úrovni se stará nemalé množství dobrovolníků v různých týmech, které podporují skautské oddíly a jednotky v celém Libereckém kraji a také jim poskytují další zázemí.