Zprávy krajánka

Na této stránce najdete pouze vybrané zprávy krajánka – zástupce skautského Libereckého kraje v Náčelnictvu – obsahující zajímavé informace z jednání Náčelnictva. Pokud se chcete seznámit s kompletními zápisy z jednání Náčelnictva (nejen z vybraných, ale ze všech jednání až po současnost), můžete tak učinit stažením zápisů Náčelnictva ze spisovny na Skautské křižovatce.

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006