Žádejte do 1.11.2017 o finanční příspěvky na projekty a akce středisek v roce 2017 (II. grantové kolo KRJ)

Na listopadovém výjezdním zasedání bude krajská rada mimo jiné rozhodovat o finanční podpoře na projekty a akce pořádaných skautskými středisky z Libereckého kraje v roce 2017, a tak je nejvyšší čas zpracovat a poslat i tu vaši žádost! Žádosti o … >> pokračovat ve čtení >>

Účetnictví skautského střediska pohodlně a snadno? Seznamte se s ESO on-line na školení

Během roku 2016 vzniklo ve spolupráci České rady dětí a mládeže (ČRDM), Junáka – českého skauta, Asociace TOM a společnosti Skeleton Software úplně nové on-line účetnictví ESO, které je zaměřené přímo na spolky a neziskové organizace jako jsou skautská střediska. … >> pokračovat ve čtení >>

KÚLK – Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výzvu pro Dotačního programu 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016. Příjem žádostí je od 1. července do 15. července. Bližší podmínky najdete na webové stránce: http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/426-podpora-sportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-ve-sportovnich-klubech-2016