KÚLK – Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výzvu pro Dotačního programu 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016. Příjem žádostí je od 1. července do 15. července.

Bližší podmínky najdete na webové stránce:
http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/426-podpora-sportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-ve-sportovnich-klubech-2016