Přeshraniční spolupráce CZ-DE

Využijte možnosti získat finanční prostředky na projekty přeshraniční spolupráce Sasko-Česko.

Web dotačního programu je  www.sn-cz2020.eu

Bližší informace s konkrétními kontakty ohledně Euroregionu Nisa najdete na stránkách: www.ern.cz/index.php?D=294