I skauti v Libereckém kraji mají nové logo

nové logo: skautský Liberecký kraj

Junák – český skaut, jako největší výchovná organizace pracující s dětmi a mládeží s více jak 100 letou historií, od roku 2015 intenzivně pracovala na svém novém logu a jednotném vizuálním stylu, kterým se bude prezentovat na veřejnosti, ale i v rámci své organizační struktury. Nové logo vychází z tradičního znaku, ale zároveň zachycuje pestrost, radost a hravost, která je skautingu vlastní.

>> pokračovat ve čtení >>I skauti v Libereckém kraji mají nové logo

KÚLK – Dotační program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výzvu pro Dotačního programu 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016. Příjem žádostí je od 1. července do 15. července. Bližší podmínky najdete na webové stránce: http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/426-podpora-sportovni-cinnosti-deti-a-mladeze-ve-sportovnich-klubech-2016