Je nás stále více! Oficiální tisková zpráva k letošní registraci…

 Od roku 2011 skautů v Libereckém kraji stabilně přibývá. Velká radost nastala v loňském roce, kdy se jejich počet přehoupl přes 2500, v letošním roce 2019 číslo ještě narostlo a nyní je skautek a skautů v Libereckém kraji už dokonce 2746, což je 34% nárůst za posledních 10 let!

 „Mám radost, že skautů a skautek v našem malém kraji stále přibývá,“ komentujte Ondřej Peřina, předseda Krajské rady Junáka – českého skauta, “je to důkaz toho, že svou práci na velmi dobré úrovni dělá spousta dobrovolníků jak z řad mladých lidí do 18 let, tak dospělých.“

 Nejpočetnější skupinou jsou dlouhodobě děti do 11 let – benjamínci (předškoláci), světlušky a vlčata, těch je celkem přes 1000. K nim je třeba potom připočíst přes 500 skautů a skautek ve věku do 15 let. Kromě toho v organizaci působí na 500 mladých lidí ve věku do 26 let, kteří zažívají jak svůj vlastní tzv. roverský program, tak se už velmi aktivně podílí na práci u oddílů. A ty všechny doplňuje na 600 dospělých dobrovolníků – vymýšlí program, věnují dětem svůj volný čas, plánují, organizují, zařizují a zaštiťují – a to vždy bez nároku na honorář.

Skautů a skautek v celé republice přibývá, skauting láká i v Libereckém kraji. Dita Veselá, místopředsedkyně Krajské rady Junáka – českého skauta k tomu vysvětluje trvalý zájem o skautování: „Ve skautingu jde – na rozdíl od cíleně a jednostranně zaměřených kroužků – o rozvoj jedince ve všech možných oblastech, každé dítě v něm najde to své…“

 Ale to není při rozhodování, zda dát své dítě ke skautům, jediný důvod. Skaut se těší dlouholeté důvěře společnosti, má jasné směřování, jasná pravidla, jasné výchovné a vzdělávací metody, na kterých se stále pracuje. Když do tohoto receptu namícháte samostatnost dětí, které ve skautu vyrůstají, aktuálnost programu (skauti se nebrání novým technologiím, atraktivním sportům apod.), ale třeba i možnost podívat se do zahraničí, vzniká unikátní skautská bramboračka, které neodolá nikdo – od dětí, rodičů po zaměstnavatele, u kterých má skaut také velmi dobrý zvuk.

Nárůst členské základny v Libereckém kraji má překvapivě i svá negativa: „Se vzrůstajícím počtem dětí bychom rádi mezi nás uvítali další dospělé vedoucí – takže pokud máte chuť, hledáte partu dobrovolníků, kteří vykonávají smysluplnou činnost, jste u nás vítáni,“ zve do organizace Ondřej Peřina. Ale možností, jak skautům pomoci, je více – ať už finanční částkou, tak třeba i místy, které by mohla sloužit jako skautské klubovny. „Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpoří,“ dodává Peřina.

Další informace o fungování skautů v Libereckém kraji naleznete na stránkách www.skautlib.cz, stejně tak jako na sociální síti Facebook pod názvem “skautlib.cz – skauti Libereckého kraje” (fb.com/skautlib.cz).