Registrace 2019 – připomínáme termíny a důležité informace

Během ledna 2019 probíhá registrace všech členek, členů, oddílů i středisek v Libereckém kraji, a tak připomínáme několik důležitých informací a odkazů pro zpracování registrace ve skautISu.

Založení registračních kategorií musí střediska provést do 1. ledna 2019. Pokud to některá dosud neudělala, ať to urychleně napraví, aby oddíly mohly řádně registraci zpracovat.

Odevzdání registračních dat ve skautISu musí střediska (včetně svých oddílů) provést nejpozději do 31. ledna 2019. V případě, že je u nějaké věci potřebné požádat kraj o výjimku, je nutné řádně výjimku ve skautISu v registraci vysvětlit a zdůvodnit (případně je možné delší vysvětlení i poslat e-mailem na KRJ). Krajská rada bude výjimky projednávat a rozhodovat o jejich schválení či odmítnutí na svém zasedání 3. února 2019.

Členské příspěvky na vyšší jednotky musí střediska odeslat na krajský bankovní účet nejpozději do 28. února 2019. Finanční prostředky však posílejte až po té, co budete mít od kraje úspěšně převzatou registraci 2019, aby nebylo nutné v případě vracení registrace posílat přeplatky či nedoplatky.

Členský příspěvek na rok 2019 byl pro republikovou úroveň určen Náčelnictvem v září 2019 ve výši:

  • 275,- Kč na člena (235,- Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
  • dále 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a IT řešení) a
  • dále 24,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Členský příspěvek na rok 2019 pro skautský Liberecký kraj byl schválen KRJ v listopadu 2019 ve výši 50,-Kč na člena.

Střediska tedy na kraj odvedou celkové částky členských příspěvků za své členy (dané součtem těchto částek odpovídajících daným složkám členského příspěvku využívanými jednotlivými členy). Konkrétní částky jsou po odevzdání a převzetí střediskové registrace vidět ve skautISu.

Součástí registrace 2019 je i odevzdání hospodářských výkazů a výkazů účetní závěrky do skautISu, což je nutné provést do 15. dubna 2019.

Termíny ke zpracování registrace, její náležitosti i části jsou dány celorepublikovou Směrnicí k registraci pro rok 2019 a Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu. A také rozhodnutími krajské rady skautského Libereckého kraje (viz zápisy z KRJ z listopadu a prosince 2018).

Další užitečné informace k registraci 2019 naleznete v článku na Skautské křižovatce.