Skautské oslavy 100 let republiky i v Libereckém kraji

Sázení desítek stromů svobody či dokonce celé aleje, rozdávání trikolór v ulicích, účast na průvodech a shromážděních nebo také skautská pošta – roznášení dopisů sousedům ve městě. Takové budou oslavy 100 let republiky u skautů a skautek. Do oslav se po celém Česku zapojí tisíce skautek a skautů.

 „Mám radost, že se skauti a skautky tak aktivně zapojují do oslav vzniku republiky, a to nejen ve svých domovských obcích, ale také třeba na víkendových výpravách. Množství oddílů, které se k oslavám přihlásily, potvrzuje, že ve skautských oddílech má úcta k české státnosti a aktivní občanství pevné místo,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. 

V roce 1918 se skauti a skautky zapojili do pomoci nově vznikajícímu Československu zásadním způsobem. Vykonávali pořadatelskou službu, administrativní práce a starali se o praktický chod institucí. Hlavní náplní jejich práce pak byla tzv. Pošta českých skautů, v rámci níž roznášeli důležité zásilky a zajišťovali tak spolehlivý přenos informací mezi Národním výborem a státními institucemi. Jednalo se o první poštovní službu mladé republiky, rakouské poštovní správě totiž tvůrci nového státu nevěřili.

Dnes, u příležitosti oslav 100 let republiky, se skauti rozhodli především roznášet slavnostní náladu. Ve více než stovce měst budou rozdávat kolemjdoucím trikolóry, zapojí se také do sázení stromů svobody, vzpomínkových akcí a shromáždění. Mnoho skautských oddílů a středisek organizuje své vlastní akce, určené i veřejnosti.

I v Libereckém kraji budou skauti oslavovat 100 let republiky roznášením trikolóry, a to na akcích spojených především s oslavami měst. Daniela Cvejnová z libereckého skautského střediska se na oslavy 100 let pečlivě připravila: „Oslovila jsem skauty z Liberce, aby se mnou v den oslav vyrazili do ulic. Mám připravených 600 trikolór, které budeme rozdávat na oslavách v Liberci – u vysazování lípy v parku Clam-Gallasů v 9.00 hodin, před radnici, kde budou probíhat prohlídky (od 10 hodin), a na vzpomínkovém happeningu u pomníku T. G. M. u muzea v 15.00.“

 Z měst v Libereckém kraji, kde skauti půjdou s barvami naší země mezi lidi, patří kromě Liberce třeba i Železný Brod, Semily, Nový Bor, Lomnice nad Popelkou, Doksy či Turnov.

 „Jsem přesvědčen, že by se nemělo jen slavit a vzpomínat, ale výročí založení republiky by mělo být příležitostí k zamyšlení, jakou republiku chceme mít v budoucnu, a co pro to každý z nás udělá. Jako skauti budeme stejně jako v předchozích desetiletích stát na straně demokracie a usilovat o to, aby každý z nás byl aktivní součástí společnosti a neustále se snažil zlepšovat svět okolo sebe,“ dodává Josef Výprachtický.