Tomáš Fogl (Net), zástupce kraje v Náčelnictvu

Zástupcem Libereckého kraje v Náčelnictvu Junáka – českého skauta byl jmenován v červnu 2018 a náš kraj při jednáních Náčelnictva tedy zastupuje reálně od září 2018.

Moje přezdívka je Net a mé civilní jméno je Tomáš Fogl, narodil jsem se v roce 1998. Skautem jsem však již jedenáctým rokem (v roce 2018) a celý tento čas jsem strávil a stále působím u libereckého střediska Mustang, kde v současné době pomáhám s vedením oddílu, zaměřuji se zejména na práci se staršími členy 12-15 let. V současné době se zaměřuji hlavně na přípravu programu nejen pro tuto věkovou kategorii. K tomu mám v oddílu na starosti materiální zázemí, propagaci přes internet a také hlídám a nabízím možnosti skautského i jiného vzdělávání pro naše členy. V roce 2015 jsem absolvoval čekatelský kurz a kurz Zdravotníka zotavovacích akcí, v současné době se účastním vůdcovského kurzu Oslí můstek. Mimo práce v oddíle jsem se v minulém roce zapojil do přípravy roverského setkání našeho kraje Meetro 4. Kromě toho pořádám spolu s několika dalšími rovery nejen z našeho střediska rádcovský kurz Koblížek, kterého se letos uskutečnil již 4. otevřený ročník – na tom mám na starosti širokou škálu úkolů, od komunikace s rodiči po vyúčtování akce. Mojí zálibou jsou také mezinárodní skautské akce a obecně mezinárodní rozměr skautingu, který přináší nové nápady a inspiraci pro naši činnost.

Mimo skautskou činnost trávím velkou část svého času v Brně, kde studuji na Masarykově univerzitě obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Obecně mám o tento obor a věci s ním spojené velký zájem, ve svém civilním životě jsem se v rámci školy i mimo ni účastnil již několika větších i menších politických simulací, při kterých jde hlavně o argumentační a diskuzní dovednosti. V těchto simulacích jsem se již několikrát umístil na předních příčkách.

Věřím, že moje účast a aktivní participace na jednáních Náčelnictva bude přínosná jak pro mě, tak zejména pro náš skautský kraj.

Kontakt:

e-mail: fogl.tom@skaut.cz