Výstup na Bezděz! Pojď také…

Skauti z Doks zvou na tradiční výstup na Bezděz.  Sejdeme se v krojích 1. května 2018 ve 12 hodin u pamětní desky K. H. Máchy. Uctíme jeho památku, zazpíváme si skautskou hymnu a poslechneme si dětmi připravené básničky. Každý účastník je vítán v kroji i bez kroje…