Dominika Hübnerová (Skippy), zpravodajka pro rovery a rangers

Krajskou zpravodajkou pro rovery a rangers byla jmenována v listopadu 2017 a v dalších měsících a letech tak bude připravovat akce pro roverstvo v kraji a svou činností je podporovat.

Skippy se narodila v roce 1995 a v současnosti je studentkou zubního lékařství v Praze.

Co se týče skautského života, tak začala skautovat v 9 letech ve středisku Štika Turnov – konkrétně v 3. dívčím oddíle Chobotnic. V oddíle následně v roce 2009 začala vést družinu Veverek, kvůli kterým o rok později absolvovala Rádcovský kurz Malý strom. Z budoucích rádců vznikl roverský kmen, jehož byla následující dva roky aktivní členkou.

Roku 2013 absolvovala čekatelský kurz – Světluškovský lesní kurz. Dva roky po ukončení kurzu se navíc na pořádání kurzu začala podílet v roli eléva – angažovala se především v programech týkajících se bezpečnosti, psychologie a roverského programu. Na Světluškovském lesním kurzu působila více jak dva roky.

V roce 2015 se dostala do pozice vedoucí oddílu, téhož školního roku získala i osvědčení zdravotníka a vůdcovskou zkoušku v Jablonci nad Nisou.

V letošním roce (2017) se aktivně podílela na přípravě krajského roverského setkání Meetro 4 you a to v pozici zástupkyně vedoucího akce. Bylo to tak první velké aktivní a úspěšné zapojení do realizace akcí pro rovery a rangers v Libereckém kraji.

V našem domovském středisku aktuálně vede oddíl, podílí se na přípravě roverských akcí a větších akcí pro středisko jako je např. skautský ples nebo příprava Dne sesterství. Do budoucna kromě práce zpravodajky pro R&R v Libereckém kraji zvažuje opět návrat i do týmů vzdělávacích kurzů, protože ve vzdělávání roverů vidím velký smysl.

Díky Skippy a jejímu krajskému roverskému týmu se můžete těšit nejen na tradiční krajská roverská setkání Meetro, ale také na RRA (roverské regionální akce). Ta první pod jejím vedení bude již v dubnu 2018.

Kontakt:

e-mail: skippy@turnov.org