Promítání Skautů bez lilie

V červnu se uskutečnilo promítání filmu Skauti bez lilie. A jaké bylo?

Máme zprávu z Doks od Dejwa…

Sešlo se 62 diváků, což je, řekl bych, na dokské kino číslo překonávající většinu letních hitů 🙂 Skauti před filmem obdrželi pracovní listy a pracovali na nich před i po promítání, pro ostatní, co nepotřebovali připomínat, o čem období normalizace bylo, tu bylo občerstvení a poctiej táborovej čaj přímo z várnice. Slova na konci i v závěru se ujal bratr Berda, současný vedoucí střediska, a bratr Dan, současný zástupce vedoucího a sám bývalý vedoucí střediska, který shrnul události stejného období ve vztahu k dokskému středisku, což byla sama o sobě dost zajímavá přednáška. Samotný dokument se většině líbil, mladší skauti z toho ještě nebyli moudří, ale nikdo se nenudil. Na schůzce jsme to pak alespoň mohli provázat s dalším programem a všechno jim zdárně vysvětlit. Abych nestranil jen pozitivním ohlasům: ve zpětné vazbě byli někteří diváci trochu zklamaní, že dokument se víc nevěnoval objasnění dětem, proč skauting komunistům vadil, kde je ten rozpor totality a skautingu. Pro starší je to jasné, ale jako vzkaz dalším generacím skautů to přehlíželo ten hlavní a nejdůležitější rozpor.Více než vetšina diváků ale z kina odcházela spokojena 🙂

Libecké promítání bylo úspěšné, zpráva od Kateřiny Hyškové – Ytoši.

Promítání bylo velmi úspěšné. Do kina Varšava přišlo přes 85 lidí a i místní jsme nadchli tak, že se šli do sálu podívat. Před začátkem promítání se na chvilku zastavil Miloš Zapletal, ale ten bohužel nemohl zůstat déle. Po promítání následovala beseda s Vladimírem Cvrčkem – Vezírem, ve které padalo mnoho dotazů a rezonovala témata jako rozdíly ve skautování tehdy a nyní a otázka hodnot dnešních dospívajících skautů.

A co v Jablonci? Popisuje Ráďa Kurková – Kin

Bohužel přes propagaci na FB, v novinách i rozesílání pozvánek rodičům, přišlo málo lidí (jestli jsem, počítala dobře, tak 29 :-o). V příloze zasílám pár fotek. I přes malou účast beseda následující po filmu (k V. Cvrčkovi- Vezírovi se přidal i P.Karmazín-Baghéra) byla velmi zajímavá a po nuceném ukončení vzhledem k nutnosti opustit sál, se dál diskutovalo v předsálí kina. Doufám, že na dalších místech, kde proběhne promítání, bude účast hojnější.