Sportovní krajské klání v Turnově

Chcete poměřit síly s ostatními? Chcete si zahrát florbal, vybíjenou, fotbal? Zasoutěžit na venkovním stadionu v běhu, skoku i hodu?

Zveme vás na KRAJSKÉ SKAUTSKÉ SPORTOVNÍ KLÁNÍ!

Tato akce se koná v sobotu 15. 10. od 9 do 14 hodin. Startovné činí 20 Kč…

S sebou: Oblečení do sálu, včetně obuvi, oblečení vhodné na venkovní sportoviště. Jídlo a pití na celý den.
Sraz: v 9.00 u tělocvičny v ZŠ Žižkova ulice, ukončení ve 14.00 na atletickém stadionu Ludvíka Daňka ve Skálově ulici.

Přihlášky zašlete co nejdříve Tomáši Špinkovi na eman@turnov.org.