Krajská rada schválila dotační vyhlášku pro rok 2017

Na svém únorovém zasedání KRJ Libereckého kraje projednala a schválila krajskou dotační vyhlášku 2017/1 k dotacím ze státního rozpočtu (z MŠMT). Vyhláška je již schválena i hospodářským zpravodajem Výkonné rady, takže je již vše potvrzeno ústředím a všechny jednotky v našem kraji se mohou touto vyhláškou řídit. Vyhláška je téměř stejná … >> pokračovat ve čtení >>

Skautský volební sněm Libereckého kraje. Kdo povede kraj další tři roky?

Skautský volební sněm Libereckého kraje. Kdo povede kraj další tři roky?

V neděli 22. ledna 2017 proběhl v prostorách Technické univerzity v Liberci řádný krajský skautský sněm. Přípravu a samotné provedení zajistil br. Hubert (Jan Berki). Sněmu se zúčastnilo 45 delegátů a delegátek ze skautských jednotek z celého Libereckého kraje. Pozvání na sněm přijala ses. náčelní Eva (Eva Měřínská), zpravodajka Výkonné rady pro vzdělávání a dospělé ses. Rozárka (Barbora Tichavová), hejtman Libereckého kraje Martin Půta a děkan fakulty pedagogiky prof. Jan Picek jež akci zaštítil, se z rodinných důvodů nemohl osobně zúčastnit.

>> pokračovat ve čtení >>